هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه

هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه براساس مقررات شرکت سهامی نمایشگاه ها  و بخش نامه های مربوط به برگزاری نمایشگاه در سال 1395 به شرح ذیل است.


نوع غرفه

حداقل متراژ

علی الحساب اجاره بهاء غرفه به ازای هر متر مربع

فضای داخل سالن

اجاره غرفه پیش ساخته

با تجهیزات

12

سالن ها

شرکت های داخلی*

جمع (ریال)

نمایندگی شرکت های خارجی

35،6، 7، 9-8

A31، B31، A44، B44

1.137.500 ریال + 52.500 + 20.000+ 10 درصد

1.200.000+ 10 درصد

300یورو + 10 درصد

اجاره فضای نمایشگاهی

(فقط زمین)

24

،6، 7، 9-8

A31، B31، A44، B44

937.500ریال + 52.500 + 20.000+ 10 درصد

1.000.000 + 10 درصد

290یورو + 10 درصد

فضای باز (فقط زمین)

30

 

487.500 ریال+ 52.500 + 20.000+ 10 درصد

560.000 + 10 درصد

160 یورو+ 10 درصد

  هزینه اجاره زمین + هزینه برق و بیمه+مبلغ تکلیفی شرکت سهامی نمایشگاه ها+ مالیات بر ارزش افزوده

 

خدمات ارائه شده برای غرفه های  پیش ساخته : پانل بندی اطراف- موکت کف- پیشانی نویسی غرفه- یک عدد پریز برق- 1 عدد میز-  2 عدد صندلی