تبلیغات در ایران پلاست

تبلیغات در رسانه های نمایشگاه ایران پلاست به روش های مختلفی امکان پذیر است. شما مخاطب گرامی می توانید برای حضور در این رویداد مهم صنعت پلاستیک با مراجعه به مجریان هر یک از این بخش ها با نحوه معرفی کالا و خدمات خود آشنا شوید:

- کتاب نمایشگاه

- خبرنامه نمایشگاه

- سایت نمایشگاه

- سررسید نمایشگاه

- بروشور نمایشگاه