نحوه پرداخت هزینه اجاره غرفه

پس از مشخص شدن هزینه ثبت نام در دهمین نمایشگاه بین الملی ایران پلاست، نحوه پرداخت هزینه نیز اعلام خواهد شد. البته ثبت نام نمایشگاه در بخش ریالی و ارزی - ریالی مانند سال گذشته به صورت اینترنتی انجام می شود واریز بخش ریالی نیز از طریق درگاه بانکی انجام خواهد شد. در بخش ارزی نیز واریز وجه از طریق حساب معرفی شده انجام خواهد شد.

جزئیات بیشتر پس از مشخص شدن هزینه ثبت نام در نمایشگاه و اجاره غرفه اعلام خواهد شد.