کتاب نمایشگاه

به منظور معرفی هدفمند شرکت کنندگان در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست مقرر شده است همه شرکت ها و افراد حقیقی که برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام می کنند فرم ثبت نام در کتاب را تکمیل و برای درج مشخصات خود در کتاب نمایشگاه به ستاد برگزاری ارسال نمایند.

پیش بینی می شود این روال امسال در فرایند ثبت نام گنجانده شود. به هر حال اطلاعات تکمیلی در این زمینه در این صفحه در اختیار متقاضیان حضور در نمایشگاه قرار می گیرد.

یکی از بهترین مراجع معرفی شرکت کنندگان در نمایشگاه ایران پلاست که سالها نیز ماندگار است کتاب هر دوه نمایشگاه است. لذا شرکت های متقاضی حضور در نمایشگاه لازم است اطلاعات خود را برای درج در کتاب نمایشگاه به دقت درج نمایند تا معرفی شرکت آنها با مشخصات صحیح در اختیار مخاطبان قرار گیرد.