کارت غرفه داران

یکی از بخش های مهم فرایند ثبت نام در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ثبت اطلاعات غرفه داران هر غرفه گذار و صدور کارت ورود به نمایشگاه و غرفه داری است. برای اجتناب از ایجاد مشکلات احتمالی لازم است همه متقاضیان اطلاعات غرفه داران خود را به صورت دقیق و در هنگام ثبت نام (به عنوان بخشی از فرایند ثبت نام) وارد نمایند. با توجه به فاصله ثبت نام تا برگزاری نمایشگاه، ستاد برگزاری نمایشگاه سعی می کند حدود 45 روز پیش از برگزاری نمایشگاه فرصتی جهت ویرایش این اطلاعات در اختیار مشارکت کنندگان در نمایشگاه قرار دهد.

به هر حال اطلاعات ثبت شده در این بخش ملاک صدور کارت غرفه داری است. لذا خواهشمندیم در پر کردن اطلاعات خواسته شده در این بخش نهایت دقت را مبذول فرمایید.

فرم ها و اطلاعات لازم در این زمینه متعاقبا در سایت بارگذاری می شود.