خبرنامه ایران پلاست

براساس تفاهم انجام شده بین دبیرخانه دهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست و شرکت شیوا آوا انتشار خبرنامه این دوره نمایشگاه به این مجموعه واگذار شد.

جهت ارتباط با ناشر خبرنامه می توانید با نشانی پست الکترونیک iranplast.magazine@yahoo.com  یا شماره تلفن 09373547743 و 88737079 سرکار خانم همدانی تماس بگیرید.

 

 معرفی نامه

 

تعرفه قیمت خبرنامه