ستاد خبری

براساس تفاهم انجام شده بین دبیرخانه دهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست و جناب آقای محمدعلی زمان خانی مدیریت ستاد خبری این دوره نمایشگاه از اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 95 به ایشان واگذار شد.

جهت ارتباط با ستاد خبری می توانید با نشانی پست الکترونیک zamankhanim@gmail.com یا شماره تلفن همراه 09126333249 تماس بگیرید.