سررسید ایران پلاست

براساس تفاهم انجام شده بین دبیرخانه دهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست و انتشارت سپیدسان مدیریت انتشار سررسید دهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به این مجموعه واگذار شد.

جهت تماس با این شرکت می توانید با شماره های 88654522 ، 88658908، 88654335 و پست الکترونیک sepidsun2005@yahoo.com تماس بگیرید.