مجری کتاب نمایشگاه

آدرس: تهـران، خیابان شریعتی، ابتدای بهـار شیراز، شماره 12، طبقه سوم، واحد 6

تلفکس: 77682858 (6 خط) ، 77516796، 77648178

فکس: 77516797

ایمیل: balkhco@yahoo.com

 

لیست قیمت آگهی ها

صفحات میانی:

تمام صفحه رنگی گلاسه: ................ نامحدود ......................800.000تومان

صفحات قبل از فهرست:

صفحه 2: ............................................................................2.600.000تومان

صفحه 3: ........................................................................... 2.600.000 تومان

صفحه 4: ........................................................................... 2.500.000 تومان

صفحه5: ............................................................................ 2.500.000 تومان

صفحه 6: ........................................................................... 2.400.000 تومان

صفحه 7: ........................................................................... 2.400.000 تومان

صفحه 8: ........................................................................... 2.500.000 تومان

صفحات آخر کتاب (به ترتیب از آخر به اول):

صفحه 1: ............................................................................ 3.000.000 تومان

صفحه 2: ............................................................................ 2.500.000 تومان

صفحه 3: ............................................................................ 2.500.000 تومان

صفحه 4: ............................................................................ 2.400.000 تومان

صفحه5:............................................................................... 2.400.000 تومان

صفحه 6: ............................................................................ 2.300.000 تومان

صفحه 7: ............................................................................ 2.300.000 تومان

صفحه 8:  .......................................................................... 2.300.000 تومان

جلد:

پشت جلد: ......................................................................... 8.000.000 تومان

داخلی پشت جلد: .............................................................. 3.000.000 تومان

داخل داخلی پشت جلد (راست): ....................................... 3.000.000 تومان

داخل داخلی پشت جلد (چپ): ......................................... 3.000.000 تومان

ویژه:

پاورقی تمام صفحات دایرکتوری+ 2 صفحه میانی: .......... 8.000.0000تومان

صفحه نگهدار+ 2 صفحه میانی:......................................... 6.000.000 تومان

 

معرفی نامه بلخ