لوگو و پوستر ایران پلاست

در این صفحه می توانید فایل پوستر و لوگوی دهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست را دریافت کنید. فایل مربوط به پوستر و لوگو، هم در قالب تصویر و هم به صورت فایل PDF در دسترس قرار دارد.


پوستر نمایشگاه - PDFپوستر نمایشگاه - PDF

 

لوگو - بدون تاریخ لوگو - با تاریخ  
  

  
 پوستر - A4 پوستر 70*50
 

 
  
 لوگو فارسی - بدون تاریخ لوگو فارسی - با تاریخ