معرفی ناظر نمایشگاه

مشارکت کنندگان محترم دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست:

به اطلاع می رساند بنابراعلام سازمان توسعه تجارت سرکار خانم کاموسی به عنوان ناظر نمایشگاه بین المللی  ایران پلاست معرفی شده اند.

در صورت نیاز می توانید با ایشان با شماره 22663883 تماس بگیرید.