اطلاعات تماس با دبیرخانه نمایشگاه

 

مجری نمایشگاه ایران پلاست : شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

اطلاعات تماس:  
تلفن: 21-88546619  

فاکس: 88620005

ایمیل: info@iranplast.ir

info@sepantasgroup.com

آدرس: بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر، خیابان فرید افشار، خیابان دولتشاد شرقی، نبش تقاطع جام، ساختمان شماره 1 طقبه دوم غربی واحد 9

  

دبیرخانه دائمی نمایشگاه ایران پلاست:

تلفن: 88554771