بازدیدکنندگان

مهمترین رکن برگزاری هر نمایشگاهی بازدیدکنندگان آن نمایشگاه هستند. دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست نیز از این اصل اساسی مستثنی نیست.

ستاد برگزاری این دوره نمایشگاه تمام تلاش خود را به کار می بندد تا با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه ها بهترین شرایط را برای بازدید از ایران پلاست فراهم کند.

در این بخش، همه اطلاعات لازم برای بازدید کنندگان از این نمایشگاه قرار خواهد گرفت. می توانید با انتخاب هر یک از گزینه های زیر اطلاعات دقیق تری درباره رویدادهای ایرن پلاست دهم، نحوه بازدید از نمایشگاه و سایر جزئیات به دست آورید.

- اقلام انتشارتی

- فرم بازدید متخصصین

- مسیرهای دسترسی

- نقشه ها

- ویزا، هتل و اقامت

- زمان و محل برگزاری نمایشگاه