اطلاعات ضروری برای شرکت در نمایشگاه

در این بخش اطلاعات ضروری مربوط به افراد و شرکت هایی که قصد دارند به عنوان غرفه گذار در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست مشارکت نمایند منتشر می شود. برخی از بخش های این منو به مرور و براساس نیازهای نمایشگاه براساس تاریخ های مهم نمایشگاعه تکمیل می شود. این تغییرات به صورت مرتب در اطلاعیه های نمایشگاه به مخاطبان اطلاع رسانی خواهد شد.

در این بخش می توانید اطلاعات ذیل را دریافت نمایید:

- قوانین و مقررات

- هزینه اجاره غرفه

- نحوه پرداخت اجاره غرفه

- فرم ها و دستورالعمل ها

- تاریخ های مهم

- درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه

- درج اطلاعات کارت غرفه داران

- مشارکت کنندگان دوره گذشته

- فهرست مشارکت‌کنندگان